Søk om midler til å utvikle universell utforming som fag- og kunnskapsområde

OBS! Denne søknadsportalen er avviklet fra 2021. Gå til tilskudd.hkdir.no for å søke midler.

Universell har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet (KUD) siden 2008 arbeidet for å øke kompetansen om universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, samt å øke omfanget av og kvaliteten på undervisning om universell utforming til studenter på alle nivå og innen relevante fagområder. En viktig satsning fra vår side har vært økonomisk stimulering – stimuleringsmidler – for å bidra til økt kompetanse gjennom utdannings- og utviklingsprosjekter i sektoren. Har du en god ide om å bruke universell utforming i din undervisning bør du søke om midler fra oss.

Om midlene

Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg. Ordningen er forlenget ut 2020, i påvente av en ny handlingsplan.

Vi gjør oppmerksom på at Universell støtter kun utdannings- og utviklingsprosjekter i høyere utdanning i Norge, og at det kun er utdanningsinstitusjoner som kan søke om økonomisk støtte. Alle søknader må være forankret ved fakultet, avdeling eller institutt. 

Hvordan søke?

Etter at Universell ble en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, har vi nå gått over til nytt søknadssystem. Søknadsportalen finner du på tilskudd.hkdir.no. Her må du logge inn eller opprette en profil. Deretter velger du fanen "Tilskuddsordninger" og finner den aktuelle utlysningen i listen.